CEPIS

Kde je vôľa, tam je cesta.

Viac informácií

O nás

Ponúkame demolačné, stavebné práce a recykláciu stavebných odpadov (nakladanie s odpadom), spracovanie a úpravu hornín (úpravu kameňa), zemné práce. Disponujeme strojnou technikou, vieme zabezpečiť takmer každú demoláciu a následnú recykláciu, prípadne uskladnenie odpadov.

Demolácie

Vieme zabezpečiť komplexné služby v rámci demolácie pozemných a nadzemných, prípadne výškových objektov (aj pomocou speleo techniky).


Recyklácie

Vieme zabezpečiť dva druhy recyklácie: Recyklácia in situ, recyklácia v mieste konania demolačných prác. Pri tomto spôsobe recyklovania sa používajú mobilné recyklačné linky. Flexibilita týchto liniek umožňuje spracovať efektívne na mieste aj relatívne malé množstvo odpadu. Recyklácia off situ, proces recyklovania v recyklačnom závode. Ide o recykláciu mimo miesta vzniku stavebných odpadov v recyklačnom závode (zbernom dvore).


Spracovanie

Vieme zabezpečiť spracovanie a úpravu nerastov a hornín suchou formou(úpravu kameňa), t. j. drvením (odrazovým semimobilným a čelusťovým mobilným zariadením HARTL, prípadne triedenie triedičom alebo hrubotriedičom).


Adresa


CEPIS, s.r.o.

Sidónie Sakalovej 170/20

014 01 Bytča

IČO: 46490060

DIČ: 2023399576

IČ DPH: SK2023399576

Mobil


+421 903 836 284